11.2.1 Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet

 

Pohjois-Karjalassa on 341 pohjavesialuetta. Vedenhankintaa varten tärkeitä (1- ja 1E-luokka) alueita on 99 kpl ja muita vedenhankintaan soveltuvia (2- ja 2E-luokka) alueita on 242 kpl. Vesilaitosten jakama talousvesi on 100 prosenttisesti pohjavettä. Vedenjakelua hoitavia vesilaitoksia on 74. Niiden pumppaama vesimäärä on noin 26 000 m3/vrk. Noin 90 prosenttia maakunnan asukkaista on liittynyt vesilaitoksiin.