10.3 Vesien tilan tavoitteet ja parantamistarpeet 

Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen suunnittelualueella luokiteltiin toisella suunnittelukaudella yhteensä 44 vesimuodostumaa, joista 12 hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumalle hyvän ekologisen tilan tavoite asetettiin vuoteen 2021. Näistä yksikään ei saavuttanut tavoitetta. Neljää vesimuodostumaa ei luokiteltu ollenkaan.