8.4.2 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet

Lestijoen alaosan tulvasuojeluhanke ja Lohtajanjoen kunnossapitoperkaus valmistuivat toisen vesienhoidon suunnittelukauden aikana. Pöntiönjoen perkaushanke valmistuu vuoden 2015 aikana. Lestijoen ym. toimenpidealueella ei ole lainsäädännön luokittelemia merkittäviä tulvariskialueita.