9.3 Vesien tilan tavoitteet ja parantamistarve

Perhonjoen-Kälviänjoen suunnittelualueella luokiteltiin toisella vesienhoidon suunnittelukaudella yhteensä 29 vesimuodostumaa, joista 16 hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumalle hyvän ekologisen tilan tavoite asetettiin vuoteen 2021. Näistä yksikään ei saavuttanut tavoitetta vuoteen 2021 mennessä. Neljää vesimuodostumaa ei luokiteltu ollenkaan.