12.3 Vesien tilan tavoitteet ja parantamistarpeet

Kyrönjoen suunnittelualueella luokiteltiin toisella suunnittelukaudella yhteensä 43 vesimuodostumaa, joista 14 hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumalle hyvän ekologisen tilan tavoite asetettiin vuoteen 2021. Näistä yksikään ei saavuttanut tavoitetta vuoteen 2021 mennessä. Kuitenkin yksi (Päntäneenjoki) on saavuttanut hyvän tilan vuoteen 2021 mennessä. Kolmea vesimuodostumaa ei luokiteltu ollenkaan.