Liite 1. Pintavesimuodostumat

 

Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen vesistöalueiden järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Mh = Matalat humusjärvet, ¹ 2. suunnittelukaudella käyttöön otettu uusi vesimuodostuma, * Lestijoen läpivirtausjärvi

Nimi

Valuma-alue (km²)

Pinta-ala (ha)

Keski- /

Suurin syvyys (m)

Pintavesityyppi

Kunta

Lehtosenjärvi

26

387

3,3 / 16

MRh

Lestijärvi

Lestijärvi

363

6469

2,6 / 6,5

Mh

Lestijärvi

Iso-Lemmistö

13

114

1,5 / 6,4

MRh

Lestijärvi

Kirkkojärvi*¹

-

53

- / 5,5

MRh

Toholampi

 

Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen vesistöalueiden jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, ¹ Käytössä 1. ja 2. suunnittelukaudella (rajausta korjattu 2. suunnittelukaudella), ² 2. suunnittelukaudella käyttöön otettu uusi vesimuodostuma

Nimi

Valuma-alue (km²)

Joen pituus (km)

Pintavesityyppi

Kunta

Lestijoen alaosa¹

1378

28

St

Kalajoki, Kannus

Lestijoen keskiosa¹

1084

47

St

Kannus, Toholampi 

Lestijoen yläosa 

499

25

Kt

Toholampi, Lestijärvi

Kinahrenoja²

56

17

Kt

Kalajoki

Ypyänoja²

82

12

Pt

Kannus

Salinoja²

45

10

Pt

Kannus

Sarkoja²

100

22

Pt

Toholampi

Kivioja²

94

9

Pt

Toholampi

Härkäoja²

110

10

Kt

Toholampi

Mato-oja²

60

6

Pt

Toholampi

Pappilanpuro²

72

11

Pt

Lestijärvi

Lehtosenjoki

134

17

Kt

Lestijärvi

Pöntiönjoki

207

15

Kt

Kalajoki, Kannus

Viirretjoki¹

195

14

Kt

Kannus, Kokkola

Lohtajanjoki

105

11

Kt

Kokkola

Koskenkylänjoki

78

8

Pt

Kokkola

 

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueiden järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet

Nimi

Valuma-alue (km²)

Pinta-ala (ha)

Suurin syvyys (m)

Pintavesityyppi

Kunta

Vissaveden tekojärvi

38,4

302

4,5

MRh

Kaustinen, Veteli

Patananjärvi

7,4

137

2,8

MRh

Veteli

Haapajärvi

24,5

155

1

MRh

Veteli

Patanan tekojärvi

397,6

1004

11,5

MRh

Veteli, Vimpeli

Jängänjärvi

83,6

152

1,9

MRh

Perho

Emmes-Storträsket

412,5

102

3,2

MRh

Kruunupyy

Halsuanjärvi

345,6

772

3,5

MRh

Halsua

Korpijärvi

46,1

160

MRh

Perho

Ullavanjärvi

140,7

1303

1,9

MRh

Kokkola

Venetjoen tekojärvi

184

1518

5,5

MRh

Halsua, Kokkola

Perhonjoen keskiosan

järviryhmä

847

n. 8-9

MRh

Kaustinen,

Kruunupyy

 

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueiden jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, Pk = Pienet kangasmaiden joet, ¹ Käytössä 1. ja 2. suunnittelukaudella (rajausta korjattu 2. suunnittelukaudella), ² 2. suunnittelukaudella käyttöön otettu uusi vesimuodostuma  

Nimi

Joen pituus (km)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Perhonjoen alaosa 

33,2 

2524,0 

St 

Kokkola, Kruunupyy 

Halsuanjoki 

22,9 

783,0 

Kt 

Halsua, Veteli 

Penninkijoki 

41,8 

299,5 

Kt 

Halsua, Perho 

Pajuoja 

18,0 

102,0 

Pt 

Halsua, Perho 

Ullavanjoki 

44,9 

413,0 

Kt 

Kokkola, Kruunupyy 

Köyhäjoki 

36,6 

292,8 

Kt 

Kaustinen, Kruunupyy 

Venetjoki 

13,7 

337,0 

Kt 

Halsua 

Perhonjoen yläosa 

61,9 

102,1 

Kt 

Perho, Veteli 

Såkabäcken 

8,7 

105,0 

Pt 

Kokkola 

Hömossadiket²

13,7 

47,9 

Pt 

Kokkola, Kruunupyy 

Pahkajoki² 

19,0 

94,1 

Pt 

Halsua, Kokkola 

Kivioja² 

23,0 

74,1 

Pt 

Halsua 

Tastulanoja² 

13,1 

67,3 

Pt 

Kaustinen 

Korpilahdenoja² 

18,6 

81,9 

Pk 

Kokkola 

Kälviänjoki¹ 

28,5 

324,0 

Kt 

Kokkola 

Vähäjoki² 

19,1 

108,7 

Kt 

Kokkola 

Patananjoen alaosa 

12,6 

427,3 

Kt 

Veteli 

Patanan tekojärven

täyttökanava² 

8,6 

303,1 

Pt 

Perho, Veteli 

Patananjoen yläosa¹ 

21,2 

102,1 

Pt 

Perho, Vimpeli 

Myllyoja²

2,1 

16,0 

Pt 

Veteli 

Kainobäcken² 

9,8 

29,5 

Pt 

Kruunupyy 

Perhonjoen keskiosa 

41,8 

1505,3 

St 

Kaustinen, Veteli 

 

Luodon- ja Öjanjärven vesistöalueen järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). Rh = Runsashumuksiset järvet, MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Mh = Matalat humusjärvet, Sh = Suuret humusjärvet, Vh = Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Nimi

Pinta-ala (ha)

Järven rantaviiva (km)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Luodonjärvi

6599,9

345,7

4292,0

MRh 

Luoto ym.

Öjanjärvi

1065,4

83,2

4292,0

MRh

Kokkola ym. 

Hemsjön

137,1

6,1

16,5

Mh 

Kruunupyy 

Iso-Räyrinki

341,0

12,3

51,5

MRh

Lehtimäki 

Räyringinjärvi

381,7

12,7

14,1

Mh

Veteli 

Narssjön

198,5

10,9

58,8

MRh

Pedersöre 

Sexsjön

119,6

7,3

20,0

MRh

Pedersöre 

Porasjärvi

112,2

8,2

15,5

MRh

Perho

Purmojärvi

391,4

20,6

46,3

Rh (Toissijainen

tyyppi: MRh)

Kortesjärvi 

Iiruunjärvi

184,3

12,5

18,6

Mh 

Alajärvi 

Sääksjärvi

302,7

12,0

122,4

MRh 

Vimpeli 

Palojärvi

204,4

16,2

84,8

MRh 

Kortesjärvi 

Alajärvi

1110,4

32,1

477,8

MRh

Alajärvi 

Haapajärvi

205,4

12,9

14,6

MRh 

Evijärvi 

Lappajärvi

14541,8

166,4

1526,5

Sh 

Lappajärvi ym. 

Ojajärvi

133,7

10,5

9,9

Mh 

Alajärvi 

Rekijärvsjön

157,4

13,8

466,1

Rh (Toissijainen

tyyppi: (Mh))

Kruunupyy 

Kaartunen

142,3

8,8

16,9

Vh

Alajärvi 

Evijärvi

2699,1

146,3

1748,0

Mh 

Evijärvi 

Huvudsjön

115,4

7,0

16,1

MRh (Tois-

sjainen tyyppi:(Mh))

Pedersöre 

Kerttuanjärvi

380,3

26,0

170,1

MRh

Evijärvi 

Peckasjön

109,5

12,7

366,2

Rh (Toissijainen

tyyppi: (MRh))

Kruunupyy 

 

Luodon- ja Öjanjärven vesistöalueen jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet

Nimi

Joen pituus (km)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Kovjoki

44,4

292,0

Kt

Jakobstad,

Bennäs

Purmonjoki

68,6

864,3

Kt

Pedersöre

Norijoki

48,6

317,0

Kt

Pedersöre,

Evijärvi

Ähtävänjoki alaosa

14,2

2054,0

St

Pedersöre

Välijoki

15,7

1594,0

St

Alajärvi 

Kurejoki

19,3

707,0

Kt

Alajärvi 

Kuninkaanjoki

30,5

268,0

Kt

Alajärvi, Soini 

Vimpelinjoki

43,5

377,6

Kt

 Vimpeli

Poikkijoki

30,8

120,3

Kt

Alajärvi 

Levijoki

11,4

121,9

Kt

Alajärvi 

Kruunupyynjoki

66,0

787,7

Kt

Kruunupyy 

Porasenjoki

72,1

366,0

Kt

Veteli 

Ähtävänjoki

46,6

2000,0

St

Pedersöre,

Evijärvi

Vieresjoki

10,1

98,2

Pt

Lappajärvi 

Orasenjoki (Lohijoki)

18,3

72,0

Pt

Alajärvi

Paaluoma

8,2

57,5

Pt

Vimpeli, Ala-

järvi

Kirsinpäkki

13,3

48,6

Pt

Evijärvi,

Lappajärvi

Bäckbybäcken

8,6

64,9

Pt

Pietarsaari

Huvudsjöbäcken

5,4

16,1

Pt

Pedersöre

Raisjoki

11,6

77,4

Pt

Kruunupyy,

Evijärvi 

Särsbäcken

11,2

61,9

Pt

Kruunupyy

Narsbäcken

13,9

58,8

Pt

Pedersöre

Varisjoki

16,2

116,7

Kt

 Kauhava

Dalasbäcken

16,1

84,7

Pt

Uusikaarlepyy

Kaartusenpuro

5,4

17,0

Pt

Alajärvi

Hoiskonpuro

3,6

9,9

Pt

Alajärvi

Iiruunpuro

 

8,5

18,6

Pt

Alajärvi, Vimpeli

Nådjärvbäcken

6,3

28,1

Pt

Pedersöre

 

Lapuanjoen vesistöalueen järvivesimuodostumat (Hertta 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Rh = Runsashumuksiset järvet, Mh = Matalat humusjärvet, Ph = Pienet humusjärvet, ¹ 2. suunnittelukaudella käyttöön otettu uusi vesimuodostuma, * Tekojärvi, ** Säännöstelty järvi

Nimi

Pinta-ala (ha)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Kuortaneenjärvi**

1501

1266

Rh

Kuortane

Hirvijärven tekojärvi*

1442

599

MRh

Lapua, Seinäjoki

Kuorasjärvi**

1214

248

MRh

Alavus, Seinäjoki

Varpulan tekojärvi*

415

20

Rh

Seinäjoki

Iso Allasjärvi**

361

80

MRh

Alavus

Jääskänjärvi**

346

45

MRh

Alavus

Kätkänjärvi**

262

44

MRh

Alajärvi

Kuotesjärvi**

258

123

MRh

Alavus

Ranta-Töysän järvi**

239

256

MRh

Alavus

Kuivasjärvi

227

86

MRh

Alavus

Iso Soukkajärvi

219

15

Mh

Alavus

Kauhajärvi

219

65

Rh

Lapua

Vetämäjärvi

218

15

MRh

Alavus

Kaarankajärvi

204

19

MRh

Kuortane

Ponnenjärvi**

194

100

MRh

Alavus

Tiisijärvi**

168

30

MRh

Lapua

Iso Liesjärvi

167

11

Ph

Alavus

Alavudenjärvi**

159

194

MRh

Alavus

Iso Vehkajärvi

155

8

MRh

Alavus

Menkijärvi

154

10

MRh

Alajärvi

Mulkkujärvi

150

3

MRh

Alavus

Akkojärvi

133

32

MRh

Alavus

Eteläinen Edesjärvi¹

131

8

MRh

Alavus

Sapsalampi

111

22

Ph

Alavus

Saarijärvi¹ **

85

10

MRh

Alavus

 

Lapuanjoen vesistöalueen jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). Pt = Pienet turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, St = Suuret turvemaiden joet, Kk = Keskisuuret kangasmaiden joet, Sk = Suuret kangasmaiden joet

Jokimuodostuma

Alkupää

Loppupää

Valuma-alue (km²)

Pituus (km)

Tyyppi

Kunta

Lapuanjoen alin osa

Pirin silta

Meri

4122

46

St

Kauhava,

Uusikaarlepyy

Lapuanjoen alaosa

Lapua

Pirin silta

3671

36

St

Kauhava, Lapua

Lapuanjoen

keskiosa

Kuortaneenjärvi

Lapua

1673

33

Sk

Kuortane, Lapua

Lapuanjoen yläosa¹

Alavudenjärvi

Kuortaneenjärvi

1061

31

Sk

Alavus, Kuortane

Nurmonjoki

Ahvenjoki

Lapuanjoen

haara

865

63

Kt

Lapua, Seinäjoki

Kauhavanjoen

alaosa

Hirvijoen haara

Lapuanjoen

alaosa

648

17

Kk

Kauhava

Kauhavanjoen

 yläosa

Kauhajärvi

Hirvijoen haara

313

27

Kt

Kauhava, Lapua

Töysänjoki

Ponnejärvi

Lapuanjoen

yläosa

292

28

Kk

Alavus

Kätkänjoki

Iso Allasjärvi

Lapuanjoen

yläosa

256

36

Kt

Alajärvi, Alavus, Kuortane

Kuorasluoma

Kuotesjärvi

Nurmonjoki

248

22

Kt

Alavus, Seinäjoki

Hirvijoki

 

Kauhajoen

alaosa

176

33

Pt

Kauhava, Lapua

Pahajoki

Sapsalampi

Lapuanjoen

yläosa

176

15

Kk

Alavus

Lakajoki¹

Menkijärvi

Lapuanjoen

keskiosa

139

20

Kt

Alajärvi, Kuortane, Lapua

Ekoluoma¹

 

Lapuanjoen alin

osa

133

17

Kt

Kauhava

Tapaskanluoma¹

Vetämäjärvi

Lapuanjoen

yläosa

127

24

Kt

Alavus, Kuortane

Kaarankajoki

Kaarankajärvi

Kuortaneenjärvi 

120

24

Kk

Kuortane

Haapaluoma¹

 

Nurmonjoki

114

26

Kt

Alavus, Seinäjoki

Hakojoki²

Iso Liesjärvi

Töysänjoki

102

16

Kk

Alavus

Allasjoki¹

Iso Allasjärvi

Nurmonjoen

yläosa

88

43

Pt

Alavus, Seinäjoki

Salonjoki²

 

Kätkänjoki

87

16

Pt

Alavus

Kuivasjoki²

Kuivasjärvi

Lapuanjoen

yläosa

86

9

Pt

Alavus

Haapojanluoma²

Vesiluoma

(Pekkala)

Lapuanjoen

alaosa

53

12

Pt

Kauhava

Edesjärven puro²

Eteläinen

Edesjärvi

Pahajoki

26

7

Pt

Alavus

Tiisipuro²

Tiisijärvi

Hirvijärven

tekojärvi

23

3

Pt

Lapua

 

Kyrönjoen vesistöalueen järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Rh = Runsashumuksiset järvet, Ph = Pienet humusjärvet, Vh = Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Nimi

Pinta-ala (ha)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Ikkeläjärvi

357,5

48,2

MRh

Kauhajoki

Iso Madesjärvi

130,1

9,3

MRh

Jalasjärvi

Pitkämön tekojärvi

105,6

2142,9

Rh

Kurikka

Kotilammi

107,7

60,1

MRh

Isokyrö, Seinäjoki

Kalajärven tekojärvi

1070,2

507,8

Rh

Seinäjoki

Kauhajärvi

103,0

3,5

MRh

Kauhajoki

Jalasjärvi

135,0

699,1

Rh

Jalasjärvi

Kyrkösjärven tekojärvi

581,1

1011,1

MRh

Ilmajoki, Seinäjoki

Pilvilampi

121,7

Ph

Vaasa

Liikapuron tekojärvi

252,9

26,1

MRh

Jalasjärvi

Hirvijärvi (ump.)

89,7

311,0

MRh

Jalasjärvi

Seinäjärvi

865,5

112,2

MRh

Alavus, Virrat

Mustajärvi

165,8

5,7

Vh

Karvia, Parkano

Korhosjärvi

160,6

11,9

Rh

Kihniö

Kurjenjärvi

243,3

129,3

MRh

Virrat

Pääjärvi

152,7

33,4

MRh

Kihniö

Hirvijärvi

110,0

15,0

Rh

Virrat

 

Kyrönjoen vesistöalueen jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, Pk = Pienet kangasmaiden joet

Nimi

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Kyrönjoen alin osa

4923,0

St

Isokyrö, Mustasaari,

Vaasa, Vöyri

Kyrönjoen alempi osa

4338,0

St

Isokyrö, Seinäjoki

Kyrönjoen keskiosa

3947,0

St

Ilmajoki, Seinäjoki

Orismalanjoki

144,0

Kt

Isokyrö, Seinäjoki

Kyrönjoen yläosa

2612,0

St

Ilmajoki, Kurikka

Tuoresluoma

101,7

Pk

Ilmajoki

Nenättömänluoma

106,8

Pk

Ilmajoki, Kurikka

Jalasjoki

966,0

Kt

Jalasjärvi, Kurikka

Lehmäjoki

166,0

Kt

Isokyrö

Seinäjoki

1011,0

Kt

Ilmajoki, Seinäjoki

Kihniänjoki

837,0

Kt

Seinäjoki

Seinäjoen yläosa

497,0

Kt

Seinäjoki, Virrat

Hirvijoki

311,0

Kt

Jalasjärvi

Kauhajoki

1081,0

Kt

Kauhajoki, Kurikka

Kainastonjoki

424,2

Kt

Kauhajoki, Teuva

Ikkelänjoki

220,0

Kt

Kauhajoki

Hyypänjoki

206,0

Kt

Kauhajoki

Päntäneenjoki

213,0

Kt

Kauhajoki

Pajuluoma

104,0

Kt

Seinäjoki

Kurjenjoki

129,3

Kt

Virrat

Liikaluoma

55,2

Pt

Jalasjärvi, Seinäjoki

Kihniänjoen yläosa

140,0

Kt

Kihniö, Seinäjoki, Virrat

Matoluoma

91,5

Pk

Jalasjärvi

Nahkaluoma

94,2

Pt

Ilmajoki

Tuomiluoma

90,0

Pt

Ilmajoki

Tervajoki

73,0

Pt

Isokyrö

Madesluoma

79,8

Pt

Jalasjärvi

Koskutjoki

107,5

Pk

Jalasjärvi, Karvia, Parkano

Ilvesjoki

160,5

Kt

Jalasjärvi

Mustajoki

320,1

Kt

Jalasjärvi

 

Närpiönjoen vesistöalueen järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). Rh = Runsashumuksiset järvet, MRh = Matalat runsashumuksiset järvet

Nimi

Suurin pinta-ala (ha)

Säännöstelytilavuus (milj. m³)

Keski- / Suurin syvyys (m)

Pintavesityyppi

Kunta

Västerfjärden

340

3,1

1,6

Rh

Närpiö

Säläisjärvi

63

1

1,6

MRh

Kurikka

Kivi- ja Levalammen tekojärvi

920

16

1,7

MRh

Kurikka,

Laihia

 

Närpiönjoen vesistöalueen jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, ¹ Käytössä 1. ja 2. suunnittelukaudella (rajausta korjattu 2. suunnittelukaudella)

Nimi

Joen pituus (km)

Valuma-alue (km²)

Pintavesityyppi

Kunta

Närpiönjoen alaosa

42

992

Kt

Närpiö

Närpiönjoen yläosa

34

447

Kt

Närpiö,

Kurikka

Molnåbäcken¹

10

109

Kt

Närpiö

Lillån¹

14

101

Pt

Närpiö, Teuva

Kyläjoki¹

17

134

Kt

Kurikka

 

Isojoen-Teuvanjoen vesistöalueiden järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Mh = Matalat humusjärvet, Vh = Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Järvi 

Kunta 

Valuma-alue (km²) 

Pinta-ala (ha) 

Suurin syvyys

(m) 

Pintavesityyppi 

Erityispiirre 

Blomträsket 

Kristiinankaupunki 

54,8

142

3,0

MRh 

Natura-alue: Merkittävä

lintuvesistö 

Stora Sandjärv 

Kristiinankaupunki 

5,9

82

2,5

MRh

 

Haapajärvi 

Isojoki 

1,8

47

-

MRh 

Natura-alue 

Lilla Sandjärv 

Kristiinankaupunki 

34,8

58

2,0

Mh 

 

Syndersjön 

Kristiinankaupunki 

8,1

60

0,7

MRh 

Natura-alue: Merkittävä

lintuvesistö 

Tönijärvi 

 

Isojoki, Kristii-

nankaupunki

4,5

41

-

Vh 

 

Kangasjärvi 

Isojoki 

1,7

47

6,7

Vh 

Virkistyskohde 

Peurajärvi 

Karijoki 

0,3

6

1,7

MRh 

Virkistyskohde 

Härkmerifjärden 

Kristiinankaupunki 

-

466

1,5

MRh 

Merkittävä lintuvesistö 

 

Isojoen-Teuvanjoen vesistöalueiden jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Kk = Keskisuuret kangasmaiden joet, Pk = Pienet kangasmaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, ¹ Rajausta korjattu 2. suunnittelukaudella, ² 2. suunnittelukaudella käyttöön otettu uusi vesimuodostuma, * Vesistä riippuvainen Natura-alue 

Jokivesimuodostuma 

Valuma-alue (km²) 

Pituus (km) 

Keskivirtaama (m³/s) 

Pintavesityyppi 

Kunta 

Lapväärtinjoen alaosa * 

1098

16,0

12,8

St 

Kristiinankaupunki 

Isojoki * 

693

52,4

-

Kt 

Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki 

Karijoki ¹ 

195

26,7

-

Kt 

Karijoki, Kristiinankaupunki, Teuva 

Heikkilänjoki ¹* 

184

32,0

-

Kt 

Isojoki, Kauhajoki 

Kärjenjoki 

267

25,7

-

Kt 

Isojoki, Kristiinankaupunki 

Teuvanjoki 

542

44,5

5,5

Kk 

Kauhajoki 

Härkmeriån ¹

113

20,6

-

Kt 

Kristiinankaupunki 

Pajuluoma (Lapv.) 

47

14,1

-

Pt 

Isojoki, Karijoki, Kauhajoki 

Vikbäcken ²

55

6,3

-

Pk 

Kristiinankaupunki 

Peninluoma ² 

87

17,6

-

Pt 

Karijoki, Kristiinankaupunki, Teuva 

Riipinluoma ² 

97

10,5

-

Pt 

Teuva 

Metsäjoki ² 

88

17,1

-

Pt 

Karijoki, Kristiinankaupunki 

 

Vesienhoidon toimenpideohjelman rannikkovesimuodostumat (HERTTA 2020).

Nimi

Pintavesityyppi

Pinta-ala

(ha)

Suurin syvyys

 (m)

Kunta

Rahjan saaristo etelä

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

2443

7

Kalajoki

Lohtajanselkä

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

3252

7

Kalajoki, Kokkola

Lohtaja-Kälviä

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

1434

9

Kokkola

Kälviä-Kokkola

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

2517

8

Kokkola

Kokkolan edusta

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

3398

16

Kokkola

Luodon saaristo

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

3896

11

Kokkola, Luoto

Pietarsaaren edusta

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

3994

16

Luoto, Pietarsaari

Hästbådafjärden

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

1258

5

Uusikaarlepyy

Andra sjön

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

3520

9

Uusikaarlepyy

Monäsviken

Perämeren sisemmät

rannikkovedet

511

6

Uusikaarlepyy

Himanka-Kokkola

Perämeren ulommat rannikkovedet

43490

37

Kalajoki, Kokkola

Tankar

Perämeren ulommat rannikkovedet

13990

46

Kokkola, Luoto

Kallan

Perämeren ulommat rannikkovedet

13389

46

Kokkola, Luoto, Pietarsaari,

Uusikaarlepyy

Uusikaarlepyy ulko

Perämeren ulommat rannikkovedet

23803

45

Pietarsaari, Uusikaarlepyy

Monåfjärden-Kalotfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

11998

65

Uusikaarlepyy, Vöyri

Kyrönjoen edusta

Merenkurkun sisäsaaristo

6336

20

Mustasaari, Vöyri

Hankmo-Värlax

Merenkurkun sisäsaaristo

2345

16

Mustasaari, Vöyri

Skinnarfjärden-Köklotfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

4811

9

Mustasaari

Revöfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

6566

5

Mustasaari

Bastufjärden (Söderudden)

Merenkurkun sisäsaaristo

85

>5

Mustasaari

Högskärsviken

Merenkurkun sisäsaaristo

99

5

Mustasaari

Gerby-Västervik-Iskmo

Merenkurkun sisäsaaristo

2616

9

Mustasaari, Vaasa

Eteläinen kaupunginlahti-Varisselkä

Merenkurkun sisäsaaristo

2058

5

Vaasa

Sundomin sisäsaaristo

Merenkurkun sisäsaaristo

943

9

Vaasa

Stenskärsfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

2249

9

Maalahti, Vaasa

Bergöfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

15632

14

Korsnäs, Maalahti, Vaasa

Halsön sisäsaaristo

Merenkurkun sisäsaaristo

2006

9

Korsnäs

Korshamnsfjärden-Storfjärden

Merenkurkun sisäsaaristo

7952

15

Mustasaari, Vaasa

Sommarösund

Merenkurkun sisäsaaristo

18

<5

Mustasaari

Östra gloppet

Merenkurkun ulkosaaristo

25833

39

Mustasaari, Uusikaarlepyy, Vöyri

Mickelsörarna-Rödgrynnorna

Merenkurkun ulkosaaristo

18102

25

Mustasaari, Vöyri

Replotfjärden

Merenkurkun ulkosaaristo

6172

15

Mustasaari

Ritgrund-Norra gloppet

Merenkurkun ulkosaaristo

39974

>50

Mustasaari, Vöyri

Valsörsgloppet

Merenkurkun ulkosaaristo

32369

29

Mustasaari

Utgrynnan-Molpehällorna

Merenkurkun ulkosaaristo

110439

>50

Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa

Gloppet

Merenkurkun ulkosaaristo

26221

40

Mustasaari, Vaasa

Bergö-Halsö

Merenkurkun ulkosaaristo

16108

20

Korsnäs, Maalahti, Vaasa

Harrströmin saaristo

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

2157

5

Korsnäs, Närpiö

Norrnäs

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

3410

9

Närpiö

Österfjärden (Nämpnäs)

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

281

5

Närpiö

Järvöfjärden

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

883

6

Kaskinen, Närpiö

Närpesfjärden

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

1256

16

Kaskinen, Närpiö

Pjelaxfjärden

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

1075

9

Närpiö

Kristiinankaupunki länsi

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

506

8

Kristiinankaupunki, Närpiö

Kristiinankaupunki itä

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

325

5

Kristiinankaupunki

Kristiinankaupunki etelä

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

2328

13

Kristiinankaupunki

Skaftungin edusta

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

1805

11

Kristiinankaupunki

Kilviken

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

15

<5

Kristiinankaupunki

Siipyynniemi

Selkämeren sisemmät rannikkovedet

504

<5

Kristiinankaupunki

Korsnäs-Kaldonskär

Selkämeren ulommat rannikkovedet

58031

19

Korsnäs, Maalahti, Närpiö

Kaskinen-Kristiinankaupunki

Selkämeren ulommat rannikkovedet

2951

23

Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö

Kaskinen-Siipyy

Selkämeren ulommat rannikkovedet

39352

>40

Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö

 

Ähtärin ja Pihlajaveden reittien järvivesimuodostumat (HERTTA 2020). MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Mh = Matalat humusjärvet, Rh = Runsashumuksiset järvet, Kh = Keskikokoiset humusjärvet, Ph = Pienet humusjärvet, Vh = Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet, Lv = Lyhytviipymäiset järvet

Järvi 

Valuma-alue (km²) 

Pinta-ala (ha) 

Keskisyvyys /Suurin syvyys (m) 

Pintavesityyppi 

Kunta 

Ähtärinjärvi 

480

4175

6,1 / 28

Rh 

Ähtäri, Soini 

Välivesi 

  863

443

  - / 16

Ph 

Ähtäri 

Hankavesi 

  863

682

  - / 14

Rh 

Ähtäri 

Moksunjärvi 

  863

172

  - / 10

Rh 

Ähtäri 

Niemisvesi-Pemu 

  274

1460

  - / 29

Rh 

Ähtäri 

Kortteinen 

  175

108

  - / 1,0

MRh 

Ähtäri 

Valkeinen 

  5,3

146

  - / 6,9

Vh 

Ähtäri 

Kivijärvi 

  175

436

  - / 4,1

MRh 

Ähtäri 

Iso Vehkajärvi 

  1149

133

  - / -

MRh 

Ähtäri, Virrat 

Peränne 

  1091

893

  - / 15

Rh 

Ähtäri 

Ouluvesi 

  944

401

  - / 8,5

MRh 

Ähtäri 

Voilampi 

  3,8

99

  -/2,9

MRh 

Ähtäri 

Vähä-Haapajärvi

  41

122

  - / 5,8

Mh 

Ähtäri 

Iso-Haapajärvi 

  41

219

  - / 15

Ph 

Ähtäri 

Jauhojärvi 

  41

242

  - / 10

Ph 

Ähtäri 

Liesjärvi 

 

806

  - / -

Kh 

Ähtäri, Keuruu 

Valkeajärvi 

 

77

  - / 1,4

MRh 

Keuruu 

Suojärvi 

 

228

  - / 7,0

Rh 

Keuruu 

Martinjärvi 

 

107

- / 1,8

Lv 

Keuruu 

Mämmijärvi 

 

28

 -/-

Lv 

Keuruu 

Köminjärvi 

 

134

- / -

Lv 

Keuruu 

Uurasjärvi 

 

941

-/33

Rh 

Virrat 

Jyrkeejärvi 

 

288

-/-

Lv 

Keuruu, Virrat 

Hankajärvi 

 

187

 -/-

Lv 

Keuruu 

Kuusijärvi 

 

325

 -/-

Ph 

Keuruu 

Pihlajavesi 

 

2022

5,09 / 20

Kh 

Keuruu 

Hautojärvi 

 

101

 -/9,8

Mh 

Ähtäri 

 

Ähtärin reitin ja Pihlajaveden reittien jokivesimuodostumat (HERTTA 2020). Sk = Suuret kangasmaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet, Pt = Pienet turvemaiden joet, Kk = Keskisuuret kangasmaiden joet

Nimi

Valuma-alue (km²)

Joen pituus (km)

Keskivirtaama (m³/s)

Pintavesi-tyyppi 

Kunta

Inhanjoki

944

4,4

8,7

Kt

Ähtäri

Kolunjoki¹

198

8

 

Kt

Soini, Ähtäri

Niemisjoki

274

10

3

Kt

Ähtäri

Pakarinjoki

1149

3,2

9,7

Sk

Ähtäri

Myllypuro-Haapajoki²

40,9

4,1

 

Kt

Ähtäri

Hirvijoki 

67

4

 

Pt

Ähtäri, Keuruu

Liesjoki

115

5

 

Kk

Keuruu

Kankijoki

58

3

 

Pt

Keuruu

Maso-Ryönänkoski

167

3

 

Kk

Keuruu

Pihlaiskoski

371

2

 

Kk

Keuruu

Mämmenkoski-Kirkkokanava

250

2

 

Kk

Keuruu

Reinikankoski

530

3

 

Kk

Keuruu

Koskelankoski

546

2

 

Kk

Virrat

Vironjoki

697

3

5,4

Kk

Virrat