19.3.1 Tilatavoitteiden myöhentäminen

Vesienhoidon ympäristötavoitteena on estää pohjavesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa kaikkien pohjavesimuodostumien osalta hyvä laadullinen ja määrällinen tila. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta hyvän tilan saavuttamisessa ei onnistuttu kaikilta osin vuoteen 2015 mennessä, ja vuonna 2020 huonon kemiallisen tilan pohjavesialueita on yhä 16. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää täten vielä perustoimenpiteiden lisäksi täydentäviä toimenpiteitä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman alueella hyvän tilan saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa kaikilla 16:lla huonossa tilassa olevalla pohjavesialueella. Syynä määräajan pidentämiseksi on tekninen kohtuuttomuus ja poikkeukselliset luonnonolosuhteet. Vaikka kaikki esitetyt pohjavesien hoitotoimenpiteet tehtäisiin tavoiteaikataulussa, niiden vaikutukset pohjavesien tilaan näkyvät viiveellä. Pohjavesien määräaikojen pidentämiset on esitetty taulukossa 19.3.1.

 

Taulukko 19.3.1. Pohjavesialueet, joilla hyvä kemiallinen tila on tarkoitus saavuttaa viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä tai vuoden 2027 jälkeen.

Pohjavesialue-tunnus

Pohjavesialueen nimi

Pohjavesialueen luokka

Alueen kemiallinen tila (EU)

Pääsijaintikunta

Tavoite-
aikataulu

1000501

Hyöringinharju

1

Huono

Alajärvi

2027

1014502

Salonmäki

1

Huono

Ilmajoki

2027

1021703

Eskolanharju

2

Huono

Kannus

2027

1023301 A

Nahkala A

1

Huono

Kauhava

2027

1097151

Pöyhösenkangas

1

Huono

Kauhava

2027

1027251

Patamäki

1

Huono

Kokkola

2027

1042953

Tiilipruukinkangas

2

Huono

Kokkola

2027

1040851

Hirvikangas

1

Huono

Lapua

2027

1040852

Ojutkangas

2

Huono

Lapua

2027

1040802

Pitkämäki

1

Huono

Lapua

2027

1049901

Kalvholm

1

Huono

Mustasaari

2027

1059913

Sandnäshedet

1

Huono

Pedersören kunta

2027

1074304

Luoma

2

Huono

Seinäjoki

2027

1049951

Sepänkylä-Kappelinmäki

1

Huono

Vaasa

2027

1014503

Koskenkorva

1

Huono

Ilmajoki

2027 jälkeen