5.6.1 Pintavedet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimenpideohjelma-alueella 10 vesimuodostuman ekologinen tila parantui, kun taas 11 vesimuodostuman tila heikentyi toiselta luokittelukaudelta kolmannelle. Tämän lisäksi 27 muodostuman tila muuttui arviointiperusteiden vaihtumisen tai muutoksen vuoksi (15 parantui, 9 heikentyi). Ekologisen tilan parantumiseen happamien sulfaattimaiden halki virtaavissa joissa on vaikuttanut se, ettei hyvin happaman veden jaksoja ole juuri ollut vuosina 2012-2017. Tältä osin myönteinen kehitys ei liene pysyvää, sillä veden on havaittu olleen hyvin hapanta pitkään talvella 2019–2020 Pohjanmaan jokien alaosilla.

Lestijoki-Pöntiönjoki: kahden tila parantunut (Pöntiönjoki, Lohtajanjoki), kolmen huonontunut (Koskenkylänjoki, Sarkoja, Kivioja)

Perhonjoki-Kälviänjoki: neljän tila parantunut (Köyhäjoki, Perhonjoen yläosa, Tastulanoja, Korpilahdenoja), kolmen huonontunut (Kivioja, Patananjoen yläosa, Haapajärvi)

Luodon-Öjanjärvi: neljän tila parantunut (Kovjoki, Paaluoma, Varisjoki, Alajärvi)), kolmen huonontunut (Vieresjoki, Huvudsjöbäcken, Räyringinjärvi)

Lapuanjoki: kuuden tila parantunut (Kauhavanjoen yläosa, Saarijärvi, Ponnenjärvi, Tiisijärvi, Kuotesjärvi, Vetämäjärvi), kahden huonontunut (Kuivasjoki, Kuivasjärvi)

Kyrönjoki: kolmen tila parantunut (Hirvijoki, Päntäneenjoki, Madesluoma)

Närpiönjoki: ei muutosta

Isojoki-Lapväärtinjoki: ei muutosta

Pohjanmaan rannikko: viiden tila parantunut (Keskis träsk, Bastufjärden, Högskärsviken, Kälviä-Kokkola, Kristiinankaupunki etelä), kuuden huonontunut (Harrström, Långån, Luodon saaristo, Pietarsaaren edusta, Pjelaxfjärden, Kaskinen-Siipyy)

Ähtäri-Pihlajavesi: viiden tila huonontunut (Liesjoki, Hirvijoki, Välivesi, Ouluvesi, Ähtärinjärvi), yhden parantunut (Hautojärvi)