8.3 Vesien tilan tavoitteet ja parantamistarpeet  

Lestijoen-Pöntiönjoen suunnittelualueella luokiteltiin toisella suunnittelukaudella yhteensä 19 vesimuodostumaa, joista viidelle hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumalle hyvän ekologisen tilan tavoite asetettiin vuoteen 2021. Näistä yksikään ei saavuttanut tavoitetta vuoteen 2021 mennessä. Yhtä vesimuodostumaa ei luokiteltu ollenkaan.