13.3 Vesien tilan tavoitteet ja parantamistarpeet

Närpiönjoen suunnittelualueella luokiteltiin toisella suunnittelukaudella yhteensä kahdeksan vesimuodostumaa, joista kahdelle hyvää huonommassa tilassa oleville vesimuodostumalle hyvän ekologisen tilan tavoite asetettiin vuoteen 2021. Näistä kumpikaan ei saavuttanut tavoitetta.